HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA VIỆT NAM

Một số hình ảnh dạy - học ngành Dược tại trường Cao đẳng Bách Khoa Việt Nam

Ngày đăng: 7/21/2023 Lượt xem: 300