CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – NGÀNH HOT ĐEM LẠI LỢI NHUẬN CAO NHẤT VIỆT NAM
Theo bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2018 vừa được Công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam công bố ngày 22-10, viễn thông, tin học, công nghệ thông tin đang đưa lại tỷ suất lợi nhuận bình quân ROA và ROE lớn nhất của các doanh nghiệp đang hoạt động ở VN. 

 


 
(08/05/2019)