THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT QUÝ MÃO_2023 VÀ HƯỚNG DẪN CỦA CÔNG AN TỈNH VỀ CÔNG TÁC PCCC, CỨU HỘ CỨU NẠN

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT QUÝ MÃO_2023 

Đề nghị các HSSV thực hiện đúng KH.

(13/01/2023)
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA  VIỆT NAM VỚI TRƯỜNG ĐH SEOIL - HÀN QUỐC
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA  VIỆT NAM VỚI TRƯỜNG ĐH SEOIL - HÀN QUỐC
(20/12/2022)
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VÀ KHAI BÁO VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, PHÁO NỔ DỊP TẾT 2023
Trường Cao đẳng Bách Khoa Việt Nam tham gia Hội nghị TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM; KHAI BÁO VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ PHÁO NỔ DỊP TẾT 2023  của  Công an Phường...
(08/12/2022)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CẤP BẰNG
(01/07/2022)
Chọn học nghề sau bậc THCS tại trường Cao đẳng Bách Khoa Việt Nam

Ưu, nhược điểm của học nghề sau bậc THCS:

(03/05/2022)
THÔNG BÁO DỰ TUYỂN ĐI  NHẬT BẢN NĂM 2022
BÔ LĐ-TB&XH THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ  SƠ DỰ TUYỂN THỰC TẬP SINH, HỘ LÝ ĐI THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN NĂM 2022.
(27/04/2022)
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VÀ KHAI BÁO VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, PHÁO NỔ DỊP TẾT 2023
(08/12/2022)
Trường Cao đẳng Bách Khoa Việt Nam tham gia Hội nghị TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM; KHAI BÁO VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ PHÁO NỔ DỊP TẾT 2023  của  Công an Phường Long Anh
TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA VIỆT NAM TIẾP TRƯỜNG ĐẠI HỌC SEOUL HANYOUNG HÀN QUỐC THĂM QUAN VÀ KÝ KẾT HỢP TÁC
(20/10/2022)
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA VIỆT NAM VỚI  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SEOUL HANYOUNG HÀN QUỐC
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA NĂM 2022
(29/03/2022)
 Căn cứ GCN hoạt động GDNN số 85/2020/GCNĐKHĐ-TCGDNN, ngày 3/7/2020 của Bộ LĐ-TB&XH và QĐ giao chỉ tiêu ĐT năm học 2022-2023 của Sở LĐ-TB và XH Thanh Hóa, Trường Cao đăng Bách...