THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2024 TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA VIỆT NAM

Chi tiết Thông báo:

1) Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp, sơ cấp và Trung học phổ thông ( hệ GDTX): 1.TBTS CĐ, TC, SC 2024.pdf

2) Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng.  2. TBTS LTCD 2024.pdf

Ngày đăng: 3/19/2024 Lượt xem: 544