Trường cao đẳng Bách Khoa Việt Nam

Địa chỉ:

Tại Thanh Hóa : 

Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Email: cd.bachkhoavn@gmail.com

Điện thoại: 02 378 669 789 hotline : 0912151860; 0792688866
 
Địa chỉ:

Tại Hà Nội

Văn phòng tuyển sinh

Email: cd.bachkhoavn@gmail.com

Điện thoại: 02 435 551 681(cô Nhã) - 0982402585(cô Nhung)

Liên hệ với chúng tôi