THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 ĐỢT CUỐI NĂM 2019 VÀ NĂM 2020

Trường Cao đẳng bách khoa Việt Nam phối hợp tuyển sinh và liên kết đào tạo hệ liên thông Cao đẳng lên đại học, đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học đợt cuối năm 2019 và năm 2020 với trường Đại học Bách khoa Hà Nội các chuyên ngành:

1: Kỹ thuật nhiệt. 2:Kỹ thuật điện. 3: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. 4:Kỹ thuật điện tử - viễn thông. 5: Công nghệ thông tin. 6: Quản trị kinh doanh. 7: Ngôn ngữ Anh   

 

(14/12/2019)