THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC

Trường Cao đẳng Bách Khoa VN Thông báo tuyển  sinh  đào tạo Đại học cho người tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

Toàn văn thông báo tại đây: TBTS_lien thong DHBKHN.pdf

Ngày đăng: 7/23/2022 Lượt xem: 533