SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT, KHEN THƯỞNG HS ĐẠT GIẢI TỈNH VÀ TRAO QUÀ TẾT CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRƯỚC KHI NGHỈ TẾT

TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA VIỆT NAM TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT VỀ  QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ; QUẢN LÝ, SD PHÁO;  PHÒNG CHỐNGTỘI PHẠM CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH VÀ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ; KHEN THƯỞNG GV VÀ HS ĐẠT GIẢI THI HSG TỈNH VÀ TRAO QUÀ TẾT CHO HS CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

(29/01/2024)