Thông báo về việc tuyển dụng cán bộ, giáo viên
Số lượng vị trí cần tuyển dụng: Ngữ văn 01; Toán 01; Tiếng Anh 01; Vật lý 01; Địa Lý 01; Tiếng Trung 01; Quản trị Khách sạn 01; Công nghệ ô tô 01; Công nghệ thông tin 01; Điện công nghiệp 01; Kỹ thuật chế biến món ăn 01; Công nghệ may thời trang 01; May Công nghiệp 01; Kế toán 01.
(24/06/2020)