TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA VIỆT NAM TIẾP TRƯỜNG ĐẠI HỌC SEOUL HANYOUNG HÀN QUỐC THĂM QUAN VÀ KÝ KẾT HỢP TÁC

Nhằm trong mục tiêu chiến lượng về phát triển, mở rộng hợp tác quốc tế của trường CĐ Bách Khoa Việt Nam, ngày 18/10/2022, trường CĐ Bách Khoa Việt Nam đã tiếp  trường Đại  học SEOUL HANYOUNG HÀN QUỐC, trưởng đoàn là Giáo sư Ahn Yeong Gil - Phó Hiệu trưởng nhà trường. Hai bên đã trao đổi về công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV  và cơ sở vật chất đáp ứng các chuyên ngành đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Sau khi trao đổi, hai bên đã thống nhất ký kết hợp tác toàn diện,  trong đó trường Đại  học SEOUL HANYOUNG HÀN QUỐC sẽ tập trung đầu tư về chương trình, đội ngũ, CSVC,.. giúp trường CĐ Bách Khoa Việt Nam mở rộng và nâng cao chất lượng đào tao các ngành mà ĐH Seoul Hanyoung Hàn Quốc có thể mạnh nhất thế giới, đặc biệt 02 ngành:

1. Ngành Ngôn ngữ Hàn

2. Ngành Chăm sóc sắc đẹp.

Ngoài ra, hai bên cũng thống nhất phương thức trao đổi  nâng cao chất lượng giảng viên, ĐH Seoul Hanyoung Hàn Quốc cử giảng viên sang dạy tại trường CĐ Bách Khoa Việt Nam và chọn cử sinh viên sang Hàn Quốc học tập theo mô hình học tập tại trường CĐBK Việt Nam từ 2 đến 3 năm rồi chuyển tiếp học Đại học tại Đại  học SEOUL HANYOUNG HÀN QUỐC. 

Buổi lễ ký kết đã thành công tốt đẹp, là khởi đầu cho sự hợp tác toàn diện giữa hai trường.

* Một số hình ảnh buổi lễ ký kết hợp tác: