HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU DƯỜNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA VIỆT NAM

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO  NGÀNH ĐIỀU DƯỜNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA VIỆT NAM

                     GIỜ THỰC HÀNH DO THẦY GIÁO THẠC SỸ THÁI BÁ HÙNG GIẢNG DẠY

Ngày đăng: 7/21/2023 Lượt xem: 204