Đổi mới phương pháp dạy học - Một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo

Bộ LĐTBX và Tổng cục Dạy nghề đã ban hành nhiều văn bản nhằm triển khai thực hiện những quy định với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nghề, trong đó vấn đề đổi mới phương pháp dạy học (ĐMPPDH) của giảng viên, giáo viên thực sự là một biện pháp có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
Trong nhiều năm qua, vấn đề ĐMPPDH đã được nhà trường quan tâm, nhiều giáo viên đã chuẩn bị kỹ càng cho bài giảng của mình nhằm nâng cao chất lượng trong giảng dạy. Nhiều phương tiện khoa học, kỹ thuật đã được sử dụng trong dạy học, qua đó các hình ảnh được mô phỏng các sơ đồ nguyên lý…được trình chiếu làm cho bài giảng dạy sinh động hơn, tạo sự hứng thú trong học tập của học sinh, sinh viên (HSSV), điều này đã giúp đổi mới các phương pháp giảng dạy truyền thống. Trước đây, vai trò hoạt động của người thầy là chủ yếu, thầy hướng dẫn về lý lý thuyết và các hoạt động làm nghề, còn HSSV nghe, ghi chép lời thầy giảng. Hiện tượng thầy đọc cho HSSV ghi là phổ biến, dẫn đến HSSV thụ động trong suy nghĩ và hành động, không phát huy được khả năng tư duy độc lập, sáng tạo của mình, thiếu cơ hội nêu ý tưởng riêng, cách làm riêng của mình. Điều này hiện đang được từng bước hạn chế, khắc phục.
Mặc dù vậy, các phương tiện kỹ thuật phục vụ dạy học như máy tính, máy chiếu… đã được nhà trường quan tâm trang bị vẫn chưa được các giảng viên quan tâm sử dụng một cách thực sự hiệu quả. Vẫn còn nhiều trường hợp giáo viên chỉ chú tâm trình chiếu bài giảng, không giải thích, không làm rõ còn HSSV ngồi xem hoặc ghi chép một cách thụ động. Bên cạnh đó, việc sưu tầm, biên soạn tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, học tập của sinh viên nhiều môn học còn thiếu, bởi vậy dẫn đến việc sinh viên không nghiên cứu sâu, không đọc tài liệu, chỉ học những gì thầy giảng đã ghi chép được nên có quá nhiều thì giờ nhàn rỗi làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập và khả năng tư duy.
Sinh viên khoa Điện trong giờ thực hành
Tất cả thực trạng nêu trên, có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng trong đó trách nhiệm chủ yếu thuộc về giáo viên, giảng viên.
Từ đó, tôi xin đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt việc đổi mới PPDH hiện nay ở trường như sau:
Trước hết, mỗi giáo viên phải có lòng say mê tìm tòi, tận tâm trong nghiên cứu chuyên môn, khoa học và giảng dạy. Ý thức của giáo viên giữ vai trò quyết định trong việc ĐMPPDH nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Vì vậy, mỗi giáo viên luôn phải tự mình rèn luyện nhân cách, có ý chí vươn lên trong cuộc sống và công tác. Phải có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công tác chuyên môn và bản thân phải nghiêm túc, có kỷ cương trong sinh hoạt và công tác, vì sự phát triển đi lên của nhà trường.
Đổi mới PPDH không đòi hỏi chúng ta phải tìm ra một phương pháp nào hoàn toàn mới mẻ, đặc thù mà chính là việc chúng ta nghiên cứu các phương pháp sẵn có, trên nền tảng phương châm lấy người học làm trung tâm để lựa chọn cách thức giảng dạy phù hợp nhất. Theo tôi, cần làm tốt những vấn đề sau đây:
- Giáo viên các khoa, bộ môn cần phối hợp các phương pháp giảng dạy khác nhau trong dạy học như diễn giảng, kết hợp với nêu vấn đề, sử dụng tình huống và các phương tiện khoa học kỹ thuật hỗ trợ. Không tuyệt đối hoá phương pháp nào để tránh giảng dạy đơn điệu một phương pháp, nhất là chỉ sử dụng phương pháp thuyết trình, giải thích hoặc lạm dụng phương tiện kỹ thuật dẫn đến sự nhàm chán. Việc sử dụng phương tiện khoa học, kỹ thuật và công nghệ thông tin là cần thiết trong ĐMPPDH, tuy nhiên cần phải hiểu rằng không phải cứ sử dụng phương tiện khoa học, kỹ thuật và công nghệ thông tin trong dạy học là ĐMPPDH. Cần khai thác triệt để các phương tiện khoa học kỹ thuật phục vụ giảng dạy như sử dụng máy tính để mô hình hóa giáo án, xây dựng biểu đồ, sơ đồ; minh họa bằng hình ảnh; làm các clip, slide chuyên môn cũng như sưu tầm, biên tập phim minh họa cho bài giảng... điều cơ bản là làm tăng khả năng tư duy, sáng tạo của sinh viên mới là mục tiêu của ĐMPPDH.
- Tăng cường giảng dạy theo những tình huống nêu vấn đề, buộc HSSV phải động não tìm ra phương án để giải quyết các tình huống đó. Quan tâm hướng dẫn HSSV nghiên cứu tự học và chú ý kiểm tra sự chuẩn bị của HSSV. Giáo viên thực sự chỉ là người hướng dẫn để sinh viên tư duy, học tập.
- Tăng cường hoạt động đối thoại, hỏi đáp giữa giáo viên và HSSV trong giảng dạy nhằm khơi dậy tư duy nghiên cứu, tìm tòi và khả năng tự học của HSSV.
- Các khoa, bộ môn cần thường xuyên sinh hoạt chuyên môn, quan tâm hướng dẫn, bồi dưỡng giáo viên, nhất là giáo viên mới. Nghiên cứu, tìm tòi, xây dựng phương pháp giảng dạy có tính đặc thù của khoa mình để giúp cho giáo viên mới có điều kiện thuận lợi trong tiếp cận phương pháp giảng dạy môn học.
- Nhà trường tiếp tục xây dựng và trang bị phòng học có đủ điều kiện và phương tiện cần thiết để phục vụ giảng dạy có chất lượng. Như vậy, chúng ta mới có thể giúp cho giáo viên có điều kiện ĐMPPDH, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Như vậy, có thể nói, đổi mới phương pháp dạy học phải được bắt nguồn từ đổi mới tư duy, phương pháp của mỗi giảng viên. Có như vậy mới đạt được hiệu quả và sự bền vững.
Ngày đăng: 7/2/2019 Lượt xem: 215