Thông báo nghỉ hè

BỘ LĐ TB VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA VIỆT NAM

Số: 130 /TB-BKVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

Lịch nghỉ hè năm học 2018-2019 và kế hoạch năm học mới 2019-2020

 

Căn cứ theo quyết định số 2071/QD-BGDĐT  ngày 16/06/2017 ban hành khung kế hoạch thời gian năm học của Bộ Giáo dục và đào tạo.

 Căn cứ quyết định số 2569/QĐ -UBNN ngày 09/07/2019 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của UBND tỉnh Thanh Hóa

Theo kế hoạch đào tạo năm 2018-2019, 2019-2020 của Nhà trường, thời gian nghỉ hè và kế hoạch năm học mới của của các lớp Cao đẳng, Trung cấp, và các lớp học văn hóa của nhà trường cụ thể như sau:

I. LỊCH NGHỈ HÈ

1. Các lớp Cao đẳng, Trung cấp

- Thời gian nghỉ hè 10 tuần: Bắt đầu từ 01/06/2019 đến hết ngày 16/08/2019.

2. Các lớp học Văn hóa

- Thời gian nghỉ hè 12 tuần: Bắt đầu từ 30/05/2019 đến hết ngày 02/09/2019

II. KẾ HOẠCH NĂM HỌC MỚI 2019-2020

-       Thời gian bắt đầu năm học mới 2019-2020 kể từ ngày 19/08/2019

-       HSSV truy cập vào web site: www.caodangbackkhoa.vn https://www.facebook.com/CaodangBachkhoaVietNam    

để biết điểm thi, kế hoạch thi lại năm học 2018-2019 và các thông tin cần thiết khác.

-       Các khoản thu đầu năm 2019-2020 nhà trường sẽ gửi thông báo trực tiếp đến từng HSSV và đăng thông tin trên website của Nhà trường.

Ban giám hiệu Nhà trường đề nghị toàn thể HSSV của Nhà trường thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước tại địa phương; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể; lao động giúp đỡ gia đình; tích lũy vốn sống; xây dựng lối sống  lành mạnh để có một mùa hè bổ ích và ý nghĩa.

Chúc các em có một mùa hè vui vẻ và hẹn một năm học mới thành công!

 

HIỆU TRƯỞNG

    (đã ký)

 

          Ths. Vũ Văn Sửu

Ngày đăng: 6/22/2019 Lượt xem: 353