THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT QUÝ MÃO_2023 VÀ HƯỚNG DẪN CỦA CÔNG AN TỈNH VỀ CÔNG TÁC PCCC, CỨU HỘ CỨU NẠN

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT QUÝ MÃO_2023

1) Thông báo nghỉ tết Quý Mão:   TB nghi têt AL Quy Mao_2023.pdf

2) Triển khai của CA tỉnh Thanh Hóa  về công tác tăng cường PCCC cứu nạn, cứu hộ dịp  tết Quỹ Mão 2023:   Công văn tăng cường công tác pccc Tết 2023.pdf

 

Ngày đăng: 1/13/2023 Lượt xem: 148