THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA NĂM 2022

*  Đọc  toàn văn Thông báo tuyển sinh tại đây: TBTS_22_2 trang.pdf

 * Thí sinh tải Phiếu Tuyển sinh và Phiếu đăng ký học tại đây :  Mẫu phiếu TS.pdf

Ngày đăng: 4/28/2022 Lượt xem: 949