Lễ ký kết hợp đồng hợp tác giữa trường cao đẳng Bách Khoa Việt Nam và công ty cổ phần liên minh tiến bộ quốc tế EK

Liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng bách khoa Việt Nam và công ty ASIA của Nhật bản , công ty Cổ phần liên minh tiến bộ quốc tế EK đưa thực tập sinh sang học tập và làm việc tại Nhật Bản đã diễn ra thành công vào ngày 31.5.2019
Tham dự lễ ký kết gồm có:
Ông Vũ Văn Sửu- Hiệu trưởng trường cao đẳng Bách Khoa Việt Nam
Ông Nguyễn Thành Kính - CTHĐQT công ty EK
Ông Shoketsu - Tổng giám đốc công ty ASIA - Nhật Bản ...

 


Ngày đăng: 6/20/2019 Lượt xem: 1530