Các hình ảnh hoạt động trong tháng 6

Phụ huynh, Học sinh tới trường nộp hồ sơ xét tuyển:

Hồ sơ gồm :

1.Học bạ

2.Giấy chứng nhận tốt nghiêp tạm thời hoạc bằng tốt nghiệp

3.Hộ khẩu photo công chứng

4.Giấy khai sinh bản sao

5.Ảnh

 

(24/06/2019)