Để đào tạo giáo dục nghề nghiệp gắn kết với thị trường lao động và việc làm

Chiều ngày 30/12/2020 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cục Việc làm đã có buổi làm việc cùng trao đổi về kế hoạch phối hợp, hợp tác giữa trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và việc làm. Tham dự buổi làm việc có Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng, các Phó Tổng cục trưởng, các Vụ, đơn vị chuyên môn của Tổng cục. Về phía Cục Việc làm có Cục trưởng Vũ Trọng Bình, các Phó cục trưởng và các phòng chuyên môn của Cục Việc làm

Tại buổi làm việc Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng khẳng định cần phải sớm thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan bằng một kế hoạch tổng thể cho giai đoạn 2021 – 2025, trong đó có lô trình thực hiện, chi tiết cho từng nhiệm vụ, cho từng năm. Kế hạch này sẽ đưuọc hai cơ quan phối hợp xây dựng soạn thảo và ký kết trong tháng 01/2021. Với nhiệm vụ một bên là việc làm, một bên là dạy nghề đó chính là “”đầu vào và đầu ra”” của nhau trong thị trường lao động, Giáo dục nghề nghiệp cung cấp nhân lực cho thị trường lao động, việc làm, và khi thị trường lao động việc làm thay đổi thì lực lượng lao động đó cần phải đào tạo lại lại là đầu vào của giáo dục nghề nghiệp. Qua đó, Tổng cục trưởng đề nghị hai cơ quan cần có sự đổi mới mạnh mẽ về hoạt đông của các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý như các trung tâm giới thiệu việc làm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp… để đảm bảo gắn kết hài hòa, hướng tới đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người lao động, người học nghề… Để triển khai hợp tác đảm bảo chặt chẽ, Tổng cục trường đề nghị hai bên sẽ cử đầu mối để thường xuyên liên hệ, phối hợp trong việc triển khai  thực hiện các nhiệm vụ.


Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình khẳng định cần có sự phối hợp hợp tác giữa hai cơ quan để đảm bảo kết nối các hoạt đồng đào tạo, giáo dục nghề nghệp với thị trường lao động và việc làm. Trong quá trình triển khai thực hiện sửa Luật Việc làm, cũng như việc triển khai xây dựng các đề án có nhiều nội dung liên quan đến giáo dục nghề nghiệp, cần có sự phối hợp giữa các bộ phần chuyên môn của hai cơ quan để cùng thống nhất nội dung đưa vào đảm bảo tính hợp lý, khoa học; nhất là đối với quỹ như Quỹ bảo hiểm thất nghiệp,  Quỹ vốn vay xóa đổi, giảm nghèo… 

 

          Tại buổi làm việc, hai cơ quan đã trao đổi thẳng thắn trên tinh thần hợp tác để đưa ra các nội dung cùng phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên. Là hai đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, nên Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cục Việc làm đều có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước hướng tới mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững. Giáo dục nghề nghiệp có nhiệm vụ đào tạo lực lượng lao động cho thị trường việc làm, do vậy việc đào tạo phải đảm bảo phù hợp với thị trường. Cục Việc làm có chức năng quản lý nhà nước về việc làm, hỗ trợ tạo việc làm… sẽ là đầu mối giúp giáo dục nghề nghiệp đánh giá chất lượng của lực lượng lao động, hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường lao động, việc làm… Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của hai cơ quan, các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc đã tập trung vào các nội dung như: Cần thiết phải có một cơ sở dữ liệu về người học, về việc làm và được kết nối, chia sẻ để đưa ra được những thông tin, số liệu thống kê, định hướng tư vấn về chính sách, công tác chỉ đạo, quản lý và định hướng nghề nghiệp cho người học. Công tác hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên và việc đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đặc biệt là công trác phối hợp trong việc thực hiện công tác truyền thông để có thông tin đầy đủ về thị trường lao động, việc làm giúp cho người học lựa chọn ngành nghề phù hợp. Đồng thời hai bên cùng cần có cơ chế phối hợp để sử dụng nguồn lực hợp lý, hiệu quả…

http://gdnn.gov.vn/

 

 

Ngày đăng: 3/14/2021 Lượt xem: 1572